י.ח. דמרי | מבצע מיוחד לחברי מועדון מזרחי-טפחות
בס"ד

י.ח. דמרי במבצע מיוחד

לחברי מועדון מזרחי-טפחות

10% הנחה ברכישת דירה

וגם הטבה ייחודית בתנאי המשכנתה

ברכישת דירה בפרויקטים נבחרים של חברת י. ח. דמרי

י.ח. דמרי
במבצע מיוחד

לחברי מועדון
מזרחי-טפחות

10%
הנחה
ברכישת דירה

וגם הטבה ייחודית בתנאי המשכנתה

ברכישת דירה בפרויקטים נבחרים של חברת י. ח. דמרי

Leave this empty:

הכרטיס י.ח. דמרי

פרטי המבצע וההתניות מופיעות באתר מועדון הלקוחות. בדירות ובפרויקטים המשתתפים במבצע ובכפוף לתקנון המבצע. כל המוצרים והשירותים באחריות .החברה בלבד. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

מזרחי טפחות
הכרטיס י.ח. דמרי מזרחי טפחות

פרטי המבצע וההתניות מופיעות באתר מועדון הלקוחות. בדירות ובפרויקטים המשתתפים במבצע ובכפוף לתקנון המבצע. כל המוצרים והשירותים באחריות .החברה בלבד. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל